Beam Central Vacuum System - Electrolux
Snaga čišćenja


Istraživanja u profesionalnim laboratorijama

Test usisne moći u toku rada mašine
Nezavisna istraživanja su dokazala da Beam centralni usisivači u poređenju sa klasičnim, obezbeđuju znatno kvalitetniji i čistiji unutrašnji vazduh.
U seriji testova, gde je upoređivano pet proizvoda iz ove branše, tehničari su utvrdili da i najbolja dva aparata zaostaju za Beam mašinom za 10 do 14 odsto u pogledu dugotrajnog održavanja usisne moći. Jedino Beam je zadržao od početka do kraja testa nepromenljivu snagu usisavanja.


Moć usisavanja nakon 10 puta

 

Svi proizvodi su bili novi prilikom testiranja. Tehničari su sa svakom mašinom usisali sa tepiha otrilike jedan litar smeća plus 50 grama prašine koja je sadržala polen, grinje i spore, koje su najčešći uzročnici alergijskih bolesti. Testiranje su izveli uz pomoć NASA sa fluoroscentnim X-ray (XRF) zracima i sa ručnim skenerima, da bi što preciznije merili karakteristike pojedinih proizvoda.

Test su ponavjali dok se posuda za smeće nije do pola napunila, pa su je praznili, kao što i proizvođač preporučuje. Ovaj ciklus je ponovljen deset puta . Na kraju testa je utvrđeno da posle 3-4 ciklusa usisna snaga Hoover i Dyson mašina konstantno opada, dok Beam usisivač zadržava svoju efikasnost koju je imao na početku testa.